EILA Meeting Room ปฎิทินการใช้งานห้อง สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ติดต่อจองห้อง คุณณัชญานันท์ (เเป๊บ) โทร 9209 คุณชุติมา (ไหม) โทร 9204

  1. ห้อง LRC3 ชั้น 9
  2. ห้องอบรม ชั้น 8
  3. ห้อง LRC 1 ชั้น 8
  4. ห้อง LRC 2 ชั้น 8
  5. ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8