รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์

https://resume.psu.ac.th/index.aspx

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่กำหนด และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่

Email : nattharom.w@psu.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2565