อบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online)

อบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Testing มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting
วิทยากรโดย : คุณสุวัฒน์  อนันตคุณูปกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรีนรู้  

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ e-Testing  และเพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ระบบ e-Testing มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดสอบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

——- รับสมัคร รุ่นละ 50 ท่าน ——-

เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

– รุ่นที่ 1 : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
– รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม  2564  เวลา 09.00-12.00 น.

สมัครเข้าร่วมโครงการ

*** สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210
Email : wanida.k@psu.ac.th

ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ โทรศัพท์ : 0-7428-9216
คุณมัลลิยา พรหมแก้ว และคุณรัตนา สุวรรณการ โทรศัพท์ : 0-7428-9215
Email : psu-eila@g.psu.ac.th

หมายเหตุ :

1. สำหรับ ผู้ที่ไม่มีบัญชี ZOOM Account ให้ทำการสมัครสมาชิก เพื่อผูกบัญชีกับ ZOOM ก่อนลงทะเบียน
โดยคลิกที่เว็บไซต์ : https://zoom.us/signup
2. ผู้สมัคร จะได้รับ Email ตอบกลับจาก ZOOM Meeting สำหรับการเข้าร่วมโครงการตามที่ได้สมัครไว้
โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง Inbox หรือ Spam ของ Email Account ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ
3. สำหรับวันจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้