ขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรม การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน (Online)

ขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรม การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน (Online)

สำขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรมโครงการ “การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอน” (Online)
วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
จากเดิม วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

เป็น วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา หรือคุณอัจฉรา โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11
Email : wanida.k@psu.ac.th

ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9216
Email : psu-eila@g.psu.ac.th

หมายเหตุ : **สำหรับการเข้าร่วมอบรม Online หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อย
ผู้สมัครจะได้รับ Email การเข้าร่วมการอบรมผ่าน ZOOM  Meeting ตามช่องทาง Email ที่กรอกไว้ตามที่สมัคร
โดยในวันจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครับ**