เชิญชวนร่วมงาน “หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

เชิญชวนร่วมงาน “หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการ หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนได้ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน วิทยาเขตหาดใหญ่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนได้
 • เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในประเด็น (1) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (2) นวัตกรรมวิธีการหรือการสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน (3) นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน และ (4) นวัตกรรม Happy classroom

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

วัน และเวลาจัดงาน

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.000 น.
รูปแบบการจัดงาน แบบ Hybrid : ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)
และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

โปรดอ่าน ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อคลิกปุ่ม REGISTER สมัครเข้าร่วมงานผ่านทาง https://events.psu.ac.th แล้ว

สำหรับผู้เข้าใช้งานระบบครั้งแรก

 • กดปุ่ม Create an Account
 • กรอกข้อมูล E-mail address และ Password และ Confirm Password จากนั้นกดปุ่ม Create
 • เข้าสู่ระบบ ด้วย E-mail และ password ที่สมัครไว้ จากนั้นคลิกแถบเมนู Profile (ทางซ้ายมือ) เพื่อ Edit Profile (ประวัติส่วนตัว) แล้วคลิกปุ่ม Save
 • จากเมนูซ้ายมือ คลิกปุ่ม Opened Events เลือกรายการที่ต้องการสมัคร
  “Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่”
 • ในหน้า Apply Event กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  (1) ระบุ Role Type (ประเภทบทบาท) โดยเลือกบทบาทการเข้าร่วมงาน
  + เข้าร่วมงานแบบ Online
  + เข้าร่วมงานแบบ Onsite
  (2) ระบุ Applicant Type (ประเภทผู้สมัคร) โดยเลือกประเภทของผู้สมัคร
  + นักศึกษา ม.อ.
  + บุคลากร ม.อ.
  + นักศึกษาภายนอก
  + บุคคลภายนอก
 • เมื่อคลิกสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ EILA Event System
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://events.psu.ac.th/report/showcase65.php

สำหรับผู้มีบัญชีผู้ใช้งานระบบ EILA Event System

 • เข้าสู่ระบบ ด้วย E-mail และ password ที่เคยสมัครไว้ 
 • จากเมนูซ้ายมือ คลิกปุ่ม Opened Events เลือกรายการที่ต้องการสมัคร
  “Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่”
 • ในหน้า Apply Event กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  (1) ระบุ Role Type (ประเภทบทบาท) โดยเลือกบทบาทการเข้าร่วมงาน
  + เข้าร่วมงานแบบ Online
  + เข้าร่วมงานแบบ Onsite
  (2) ระบุ Applicant Type (ประเภทผู้สมัคร) โดยเลือกประเภทของผู้สมัคร
  + นักศึกษา ม.อ.
  + บุคลากร ม.อ.
  + นักศึกษาภายนอก
  + บุคคลภายนอก
 • เมื่อคลิกสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบ EILA Event System
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://events.psu.ac.th/report/showcase65.php

สมัครเข้าร่วมโครงการ


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอัจฉรา ตั้งแปร หรือคุณวนิดา กาเหย็ม
โทรศัพท์ : 0-7428-9211
E-mail : achara.m@psu.ac.th หรือ wanida.k@psu.ac.th