ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Edit
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 30/09/2564 - 30/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 31/08/2564 - 31/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 31/08/2564 - 31/09/2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น และครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ
ตั้งแต่วันที่ 25/06/2564 - 25/07/2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต
ตั้งแต่วันที่ 03/03/2564 - 03/04/2564
การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ตั้งแต่วันที่ 24/02/2564 - 24/03/2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต (ยกเลิกโครงการ)
ตั้งแต่วันที่ 07/12/2563 - 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 07/12/2563 - 24/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 09/06/2563 - 09/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 09/04/2563 - 09/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 31/03/2563 - 31/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 30/03/2563 - 30/03/2564