Academic

วิชาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตามสมรรถนะสากล สำหรับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

27/01/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021
1 2 3
test

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

test

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

test

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)…

test

การเตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์…

test

EASTEM Webinar Series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในยุค New Normal?”

โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-12:00 น. …

ข่าววิชาการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

PSU PPTX Template
PSU Brand
Colorful PSU
Happy Days
ชุดอักษร PSU Stidti
ชุดอักษร DB Chuanpim PSU
ชุดอักษร TH-Sarabun
ชุด 13 อักษรมาตรฐานราชการไทย