เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “The Day In The Life of A Recruitment Intern” #FINDer Malaysia

เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “The Day In The Life of A Recruitment Intern” #FINDer Malaysia


สมัครเข้าร่วมโครงการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “The Day in The Life of A Recruitment Intern” #FINDer ประเทศมาเลเซีย สำหรับนักศึกษา ม.อ. ที่สนใจการเข้าร่วมฝึกงาน และทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 50 คน

วัน และเวลาจัดงาน

ในวันที่ 27 มกราคม 2567 | เวลา 10.00 – 12.00 น
ณ ห้องบรรยาย 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมภายในงาน

1) พบกับทีมงานจากบริษัท Find Talent ประเทศมาเลเซีย ที่จะมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก พร้อมคำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการไปฝึกงานในประเทศมาเลเซีย
2) แบ่งปันประสบการณ์ในการฝึกงาน การหางาน การจ้างงาน และชีวิตการทำงานในประเทศมาเลเซีย
3) กิจกรรมที่ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน!

(หมายเหตุ : กิจกรรมและการบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9226 (คุณนลินี จิโรภาส) หรือ 0-7428-9212 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร หรือ คุณรัตติ ศรีสัจจัง)