งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

อบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

VDO โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

EILA

22/09/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

ภาพบรรยากาศการอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

18/09/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

EILA

11/09/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

EILA

26/08/2023

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน

EILA

23/08/2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

EILA

19/08/2023

บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

EILA

18/08/2023

บรรยากาศงาน “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″

ภาพบรรยากาศ “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″ เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566

EILA

10/08/2023
1 2 10