เชิญชวนเข้าร่วมอบรม เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่ PSU-TPSF (Online)

โครงการเตรียมตัวอย่างไร..ให้พร้อมเข้าสู่ PSU-TPSF (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) วันที่ 20 สิงหาคม 2567

EILA

18/07/2024

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา “กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา “กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2567

EILA

15/07/2024

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI (Online)

โครงการอบรม การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) วันที่ 26 สิงหาคม 2567

EILA

10/07/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 3 และ 4)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 3 และ 4)

EILA

05/07/2024

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

EILA

04/07/2024

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

EILA

03/07/2024

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม Roadshow “เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

EILA

02/07/2024

REG EILA ร่วมออกบูธ “งานเปิดโลกกิจกรรม (Happy University Life)” ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมออกบูธกิจกรรม ในงานเปิดโลกกิจกรรม (Happy University Life)” ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567

EILA

01/07/2024

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง Love AT FIRST “ใช้ AI” เพื่อการเรียนการสอน

โครงการ Love AT FIRST “ใช้ AI” เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

EILA

27/06/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลระดับชาติ งานวัน CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) คว้า 3 รางวัลระดับชาติ จากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567

EILA

25/06/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมผู้บริหารจากบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย พาผู้บริหาร และคณะผู้แทนสมาชิกในสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดินทางเข้าพบผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ของบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

EILA

24/06/2024

ม.อ. เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมจับมือ อาร์ วี คอนเน็กซ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตผู้ผ่านโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567

EILA

24/06/2024

EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567

EILA

20/06/2024

ม.อ. จับมือ ซีพี ออลล์ ลงนามทางวิชาการ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

EILA

20/06/2024

EILA

14/06/2024
1 2 15