ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 30/09/2564 - 30/10/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 31/08/2564 - 31/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 31/08/2564 - 31/09/2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น และครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ
ตั้งแต่วันที่ 25/06/2564 - 25/07/2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต
ตั้งแต่วันที่ 03/03/2564 - 03/04/2564