ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Our Soul is for the Benefit of Mankind

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ !!! NEW !!!
ตั้งแต่วันที่ 24/02/2564 - 24/03/2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต !!! NEW !!!
ตั้งแต่วันที่ 07/12/2563 - 28/01/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) !!! NEW !!!
ตั้งแต่วันที่ 25/01/2564 - 25/02/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 20/10/2563 - 20/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตั้งแต่วันที่ 09/06/2563 - 09/06/2564

คู่มือ/เอกสาร ออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) !!! NEW !!!
คู่มือการเข้าใช้งาน edX สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับสถานการณ์ Covid !!! NEW !!!
การตั้งค่า Microsoft Forms เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์
วิดีโอการใช้ Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS2@PSU) เบื้องต้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือการสมัครเรียนและเข้าใช้งาน Coursera