งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

ภาพบรรยากาศการอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

18/09/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

EILA

11/09/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

EILA

26/08/2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

EILA

19/08/2023

บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

EILA

18/08/2023

บรรยากาศงาน “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″

ภาพบรรยากาศ “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″ เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566

EILA

10/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

EILA

22/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน”

ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ What the Wooow !!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

EILA

21/07/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

EILA

17/07/2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

EILA

14/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566

EILA

11/07/2023
1 2 7