บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ บรรยากาศงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

EILA

18/08/2023

บรรยากาศงาน “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″

ภาพบรรยากาศ “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″ เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566

EILA

10/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

EILA

22/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน”

ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ What the Wooow !!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

EILA

21/07/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

EILA

17/07/2023

EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

EILA

14/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback” (รุ่นที่ 3/2566) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566

EILA

11/07/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566

EILA

06/07/2023

EILA วิเคราะห์งานด้วยแนวคิดจาก Lean ในการอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

ภาพบรรยากาศ การนำเสนองานของการอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

EILA

23/06/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง ม.อ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง ม.อ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

EILA

22/06/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

EILA

21/06/2023

ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ภาพบรรยากาศ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566

EILA

20/06/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

EILA

15/06/2023

EILA จัดอบรมบุคลากร “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

ภาพบรรยากาศ การอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

EILA

09/06/2023
1 2 3 8