กิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค

กิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค


ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour โครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค
โดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ภาคใต้
ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในกิจกรรมพบกับ

– การให้ข้อมูลโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ

– การแนะนำบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและเส้นทางอาชีพแก่นิสิต/นักศึกษา

– การเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 3 การยกระดับในด้าน Wafer/Chip Packaging and Testing และ Semiconductor Application” โดยได้รับเกียรติจาก

** คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด

** Mr. Amit Kumar Dubey SEA-Talent Acquisition Manager บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

** คุณรังสรรค์ พับพุ Director of Test Technology and Innovation บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะมาแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์โลกและศักยภาพของประเทศไทย ทิศทางในอนาคตของภาคเอกชนไทย และลักษณะของกำลังคนสมรรถนะสูงที่เป็นที่ต้องการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/UVkDzjEueW5f5Pmr7

หากท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมแบบ Onsite สามารถรับชมผ่านทาง Facebook live: MHESIThailand https://www.facebook.com/MHESIThailand