EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับคุณศิริรัตน์ ทองแก้ว ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะ

คุณศิริรัตน์ ทองแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ