บรรยากาศงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 (Pride of PSU 2022)

บรรยากาศงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 (Pride of PSU 2022)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 (Pride of PSU 2022) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย และยกย่องเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย