การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน  Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailandเรื่อง “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้