การอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์”

การอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้ออบรม

1. ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ กับการผลิตสื่อ MOOC
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

2. การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์
วิทยากรโดย รศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น และ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

สมัครเข้าร่วมโครงการ : ปิดรับสมัครแล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการ : ปิดรับสมัครแล้ว


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) ประจำปี 2565 และคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวนิดา กาเหย็ม หรือคุณอัจฉรา ตั้งแปร โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11
Email : wanida.k@psu.ac.th หรือ achara.m@psu.ac.th