การให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน


รับสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565
ผ่านระบบรับสมัคร www.niets.or.th

กำหนดการ
  • ชำระเงิน : 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2565
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบ : 19 กันยายน 2565
  • สอบ : 24 กันยายน 2565

ค่าธรรมเนียมการสอบ : นักศึกษา 300 บาท / บุคคลทั่วไป 600 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th