ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอแสดงความยินดีกับงานเคาน์เตอร์บริการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากผลงานโปสเตอร์นิทรรศการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการและคุณภาพ ในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ด้านบริหารจัดการ โดย คุณนวนิก จุลนพ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล