ตารางห้องประชุม

ตารางการใช้งานห้องประชุมต่าง ๆ ของสำนักฯ

ติดต่อจองห้อง

คุณณัชญานันท์ (เเป๊บ) โทร 03-9209 หรือ คุณชุติมา (ไหม) โทร 03-9206

  1. ห้องประชุม EILA 7 ชั้น 8 : ความจุ 12 ที่นั่ง
  2. ห้อง EILA 3 ชั้น 8 : ความจุ 45 ที่นั่ง
  3. ห้อง EILA 5 ชั้น 8 : ความจุ 138 ที่นั่ง  [ ภาพห้องเรียน ]
  4. ห้อง EILA 6 ชั้น 8 : ความจุ 80 ที่นั่ง  [ ภาพห้องเรียน ]
  5. ห้องประชุม EILA 1 ชั้น 9 : ความจุ 20 ที่นั่ง

หมายเหตุ : ระเบียบการให้บริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้