ตารางห้องประชุม

ระเบียบการใช้และอัตราค่าบริการใช้ห้องต่าง ๆ ของสำนักฯ

หมายเหตุ : ระเบียบการให้บริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ติดต่อจองห้อง/สอบถามข้อมูล

คุณณัชญานันท์ (เเป๊บ) โทร 9209

  • ห้อง EILA 3 ชั้น 8 : ความจุ 45 ที่นั่ง
  • ห้อง EILA 5 ชั้น 8 : ความจุ 138 ที่นั่ง 
  • ห้อง EILA 6 ชั้น 8 : ความจุ 80 ที่นั่ง 
  • ห้อง EILA 7 ชั้น 8 : ความจุ 12 ที่นั่ง

แผนผังห้องประชุม ชั้น 8