ตารางห้องประชุม

ติดต่อจองห้อง/สอบถามข้อมูล

คุณณัชญานันท์ (เเป๊บ) หรือ คุณวัชระ เจ้าศรีสุข (สุ่น) โทร 9209

  • ห้อง EILA 3 ชั้น 8 : ความจุ 45 ที่นั่ง
  • ห้อง EILA 5 ชั้น 8 : ความจุ 138 ที่นั่ง  [ ภาพห้องเรียน ]
  • ห้อง EILA 6 ชั้น 8 : ความจุ 80 ที่นั่ง  [ ภาพห้องเรียน ]
  • ห้อง EILA 7 ชั้น 8 : ความจุ 12 ที่นั่ง