ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา