ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thanwa Jeharwae

05/01/2023

จ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำการศึกษา 2564

จ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำการศึกษา 2564

Thanwa Jeharwae

30/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

30/09/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักการศึกษาแลtนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนvราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาIเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

10/08/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาไทย และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาไทย และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

10/08/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Macbook Air ชิป M๒ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Macbook Air ชิป M๒ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

09/08/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

04/08/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Thanwa Jeharwae

21/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตามสมรรถนะสากล สำหรับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

27/01/2022