ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตามสมรรถนะสากล สำหรับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

27/01/2022