ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา