ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักการศึกษาแลtนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนvราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาIเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา