คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคลินิกวิชาการ โดยบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยทีมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE / การบูรณาการข้ามศาสตร์ / WIL
  2. Credit Bank
  3. การเรียนการสอนออนไลน์ การวัดและการประเมินผล
  4. การผลิตสื่อการเรียนการสอน
  5. การเขียนข้อเสนอ Degree หรือ Non degree
  6. การจัดทำหลักสูตรให้ได้ 2 ปริญญา
  7. สอนอย่างไร? ให้เป็น WIL
  8. ทำอย่างไร? ให้ผ่านประเมิน PSU-TPSF

ผู้สนใจลงทะเบียนนัดหมายขอรับคำปรึกษา ได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชญานันท์ โทรศัพท์ 0-7428-9209