คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

คลินิกวิชาการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคลินิกวิชาการ โดยบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE / การบูรณาการข้ามศาสตร์ / WIL
  • Credit Bank
  • การเรียนการสอนออนไลน์ การวัดและการประเมินผล
  • การผลิตสื่อการเรียนการสอน
  • การเขียนข้อเสนอ Degree หรือ Non degree
  • การจัดทำหลักสูตรให้ได้ 2 ปริญญา
  • สอนอย่างไร? ให้เป็น WIL
  • ทำอย่างไร? ให้ผ่านประเมิน PSU-TPSF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณ ณัชญานันท์ แนมใส

Tel : 074-289209
e-mail : nutchayanun.n@psu.ac.th

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Education and Innovative Learning Academy, Prince of Songkla University

Website: https://eila.psu.ac.th/

FB Fanpage: https://www.facebook.com/EILAPSU

Youtube: https://www.youtube.com/EILAPSU