พิธีทำบุญสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ บริเวณลานชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดพิธีทำบุญสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ บริเวณลานชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) โดยมีนายแดง โฉมทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จุดธูปเทียนพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทาน และถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ ได้มีการประพรมน้ำมนต์ภายในบริเวณชั้น 2 และชั้น 8-9 เพื่อความเป็นสิริมงคล