ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต (ยกเลิกโครงการ)

โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคา ยกเลิกประกาศ

EILA

25/11/2021

การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ

การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

EILA

25/11/2021

โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต

โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางครุภัณฑ์รายตัว ขอบเขตของงาน TOR แบบติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียนทางไกล ประกวดราคาซื้อ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคา

EILA

25/11/2021

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น และครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น และครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

25/11/2021