ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์” ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนจากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมรับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทรางวัล Popular Vote โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้