เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา “กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา “กองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2567

EILA

15/07/2024