งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2565

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2565 แก่ผู้เกษียณ จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และคุณสุนีย์ ภัทรชีวกุล จากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ จาก 4 สำนักงาน ทั้งนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณในงานครั้งนี้ด้วย