EILA จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ เป็นประธานในพิธี ทีมผู้บริหารและบุคลากรจาก 3 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์