โครงการ “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  ผู้บริหารและบุคลากร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอผ้าพื้นถิ่นใต้ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงกับการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้” และได้รับเกียรติจากคุณปัญญา พูลศิลป์ วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องผ้าพื้นถิ่นใต้ ให้กับผู้ร่วมงาน