บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 บุคลากร EILA เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ โรงยิมเนเชียม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เช่น แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงาน 3 สำนัก (สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี) คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ทั้งนี้ บุคลากร EILA ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ คือ คุณบุปผา ภูมาวงค์
    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

2. กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม คือ คุณบุปผา ภูมาวงค์
    ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

3. กีฬาพื้นบ้าน ประเภทวิ่ง 5 ขา ได้แก่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ คุณจิราภรณ์ ระฆัง คุณเจิดจันทน์ อติพันธ์ 
และคุณบุปผา ภูมาวงค์
    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

สำนักการศึกษาฯ ขอขอบคุณในความพยายาม ความตั้งใจของนักกีฬา / กองเชียร์  และ Spirit ของบุคลากร EILA ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก