เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาได้ถึง 3 รางวัล โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นี้

รางวัลดีเด่นระดับชาติ
ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นางสาวพีรยา จินดามณี
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
ผลงานนักศึกษา CWIE ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นาย ก.ธนกร กาญจนภักดิ์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จากโครงงานเรื่อง “Design and build prototypes of automatic fire extinguisher”

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
ผลงานนักศึกษา CWIE ด้านนานาชาติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

นายสันติสุข ปานแก้ว
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จากโครงงานเรื่อง “Conduct validation study of the halogen moisture analyzer against conventional method using oven for the moisture content analysis of desiccated coconut.”


การคว้ารางวัลในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ความสามารถและความทุ่มเทของนักศึกษาและบุคลากรในเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง ที่มุ่งมั่นพัฒนา CWIE ให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน