EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมชนก เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีการจัดการศึกษา และการผลิตสื่อบทเรียน PSU MOOC ณ ห้องปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์