ประชุมกรอบวิจัยโปรแกรม 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพิจารณาทักษะเพื่ออนาคต ปีงบประมาณ 2565

ประชุมกรอบวิจัยโปรแกรม 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพิจารณาทักษะเพื่ออนาคต ปีงบประมาณ 2565