Songkhla Job Fair 2020 นัดพบแรงงานสงขลา

SONGKHLA JOB FAIR 2020 นัดพบแรงงานสงขลา

ภาพบรรยายกาศ งาน “SONGKHLA JOB FAIR 2020” นัดพบแรงงานสงขลา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในงานมีบูธรับสมัครงาน นิสิต / นักศึกษา / สหกิจศึกษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 แห่ง และตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา