งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 แก่คุณแดง โฉมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักฯ และตัวแทนบุคลากรกล่าวขอบคุณและเชิดชูเกียรติตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมอวยพรและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียนอายุราชการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา