เชิญชวนร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Job Fair 2023)” ประจำปี 2566

เชิญชวนร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา (Songkhla Job Fair 2023)” ประจำปี 2566


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลาประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และโอกาสพบปะและติดตามตำแหน่งงานจากสถานประกอบการได้โดยตรง

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ชั้นปี 2-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ 8 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ

วัน และเวลาจัดงาน

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 | เวลา 08.30-15.00 น.
ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ใบรับรอง (e-Certificate)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับ E-certificate ชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุทอง แซ่ตั้ง หรือ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์
โทรศัพท์ : 0-7428-9225