มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 แก่คุณสุนีย์ ภัทรชีวกุล ฝ่ายบริหารและการจัดการ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักฯ และตัวแทนบุคลากรกล่าวขอบคุณและแสดงถึงความรู้สึกการได้ร่วมงานกันมา พร้อมอวยพรและมอบของที่ระลึก