พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่มีต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย

การนี้ รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตลอดจนผู้แทนบุคลากร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำวางพวงมาลาไปถวายสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่