Home / พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก "วันมหิดล" ประจำปี 2566 - [2023-09-24] 40

ภาพบรรยากาศ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก "วันมหิดล" ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 #พิธีวางพวงมาลา #วันมหิดล #ประจำปี2566