พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง ม.อ. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคมพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์