EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับคุณนวนิก จุลนพ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และ คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยค่ะ

คุณนวนิก จุลนพ
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

คุณสราวุฒิ เลิศล้ำไตรภพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ