เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย Collaborative Online International Learning: From Principle to Practice

เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย Collaborative Online International Learning: From Principle to Practice


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

Document and Zoom Link

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รู้จักการสร้างความร่วมมือที่เรียกว่า COIL (Collaborative Online International Learning)

2. เพื่อสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับ COIL ให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากร

Professor Keiko IKEDA, Ph.D.
Division of International Affairs Kansai University, JAPAN.
Institute for Innovative Global Education.

วัน และเวลาจัดงาน

21 มีนาคม 2566 | เวลา 13.00-15.00  น.

รูปแบบการจัดงาน

บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9226
อีเมล : nalinee.j@psu.ac.th