บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย นายก้องชนก ทองพรัด และนายยอดรัก บุญพันธ์ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ระบบสารสนเทศและสถิตินักศึกษา ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่าน PSU Open API จัดขึ้นโดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพื่อจุดประกายไอเดียและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอที ที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคตต่อไป