กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  นายแดง โฉมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่สวนป่าควนมดแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีวงศกร ศรีผ่อง เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำก่อนการปลูก โดยพันธ์ุไม้ที่ใช้ปลูกมีต้นตะเคียนทอง ต้นสะเดา เป็นต้น กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากร ม.อ. เป็นอย่างดี