ขั้นตอนขอรับคำปรึกษาผ่าน Remote Desktop ด้วย AnyDesk

ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่าน Remote Desktop จากเครื่อง PC/Notebook ด้วยโปรแกรม AnyDesk
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์