คณะวิทยาการจัดการ เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ คณะวิทยาการจัดการ เตรียมพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 งานบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เพื่อผลิตสื่อการสอน และการสอนออนไลน์ สำหรับคณาจารย์ของคณะ โดยมี ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพหลักสูตร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คุณศรายุทธ จุลแก้ว คุณโนรมี มะ ผู้ช่วยวิทยากร (สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.)

คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายขับเคลื่อนด้านการสอนออนไลน์ ได้มีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ และห้องสำหรับการสอนออนไลน์ การบันทึกการสอนผ่าน LMS ตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของคณาจารย์ที่ต้องการการสอนออนไลน์ และบันทึกการสอน

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  • จำนวนผู้เข้าร่วม 19 ท่าน
  • จัดเตรียมเจลล้างมือ
  • นั่งในพื้นที่ห่างกันระยะ 1 เมตร