ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้”

ม.สงขลานครินทร์ พร้อมสอนสดออนไลน์ “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้”

(PSU EDU Live : Interactive Online Learning)

ม.สงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ ด้วยแนวคิด

 “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU EDU Live : Interactive Online Learning) 

โดยระบบนี้เป็นการทำงานประสานกันของระบบ PSU Learning Management System (LMS) กับโปรแกรม Zoom และโปรแกรม Microsoft Teams ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นขยายโอกาสทางการศึกษาในอนาคต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน

สำหรับวิธีการเข้าใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 9216 (คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณศรายุทธ จุลแก้ว)

หรือทาง FB Inbox : https://www.facebook.com/EILAPSU
เว็บไซต์ https://eila.psu.ac.th/

สอนสดออนไลน์ด้วย ZOOM และ Microsoft Teams

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักศึกษา